Historia

Kungar och krigare – om svensk medeltidshistoria

Kungar och krigare har alltid varit en del av svensk medeltidshistoria. Från de första svenska kungarna som regerade under yngre järnåldern till de senaste kungarna på medeltiden, har det alltid funnits strider och konflikter mellan olika dynastier och riken. Under äldre järnåldern var Sverige ett mycket splittrat land med många små stater och chiefdoms. Detta ändrades dock under yngre järnåldern när den första svenska kungen, Olof Skötkonung, tog makten över hela landet. Detta innebar att det nu fanns ett enda rike i Sverige – ett rike som skulle styras av en enda kung.

Olof Skötkonung blev dock inte den ende svenske kungen under yngre järnåldern. Efter honom tog hans son Anund Jacob (eller Anund Jakob) makten och blev den andra svenske kungen i ordningen. Han regererade från 1022 till 1066 och under denna tid fortsatte striderna mellan de olika dynastierna i Sverige. När Anund Jakob dog utan arvingar, tog hans brorsson Ingegerd Olofsdotter (eller Ingegerd Olofsson) tronen som tredje svenska drottning i ordningen. Hon regererade från 1066 till 1080 men abdikerade sedan pga att hon inte ville gifta sig med sin morbror Blot-Sweyn (den manliga arvtagaren).

Efter hennes abdikation tog hertig Knut Eriksson power over the Swedish kingdom from 1080-1084 after defeating his cousin Styrbjörn the Strong at the Battle of Bravalla near Uppsala in 1069 . He was however more interested in ruling Denmark and England and so he gave Sweden back to Styrbjörns son Inge I who ruled from 1084-1110 . After his death there were once again problems with succession as there was no clear heir to the throne which led to a period of instability and conflict known as The Struggle between Erik and Henry . This ended when king Sigurd I took the throne in 1105 by defeating his cousin Erik II Emune . He then proceeded to conquer large parts of Norway which he added to Sweden creating a great Scandinavian empire that would last until around 1350 .

Svenska kungar under medeltiden

Sverige under medeltiden var ett kungarike som låg i norden av Europa. Kungariket bestod av de nuvarande länderna Sverige, Norge och Danmark. Under medeltiden hade Sverige två huvudstaden, Stockholm och Uppsala. Kungarna under medeltiden var ofta krigare och jagare. De flesta kungarna under denna tid var mycket magra och smala. Medeltidens svenska kungar tillhörde den yngre generationen av europeiska monarker. De allra första svenska kungarna under medeltiden hette Anund Jakob och Erik Segersäll.

Svenska krigare under medeltiden

Svenska krigare under medeltiden hade ett mycket tufft jobb. De måste bekämpa invasorer från andra länder och försvara sitt egna land. Svenska krigare var mycket skickliga i strid och de hade utmärkta vapen. De flesta av dem blev tränade i spejdering och smygarbete, vilket gjorde dem mycket farliga motståndare. Svenska krigare ofta användes även för att eskortera handelskaravaner genom farliga områden.

Svensk medeltidshistoria – en översikt

Svensk medeltidshistoria är mycket komplex och inte alltid lätt att följa. Den börjar normalt sett på 600-talet eller 700-talet, när de svenska folkstammarna började migrera in i det som idag är Sverige. Dessa stammar slöt sig tillsammans till olika kungarike, och under yngre järnåldern (ca 800-1100) var de flesta av dessa kungarikena ganska små. De två största och mest betydande under denna period var Viken (i dagens sydöstra Sverige) och Götaland (i dagens södra Sverige), som tillsammans utgjorde det som vi idag kallar för Svealand. Under 1100- och 1200-talen växte Dock de olika kungarikena i storlek, och Götaland slog samman Viken till ett enda rike. Detta rike omfattade sedan hela det nuvarande Sveriges område, från Lule älv i norr till Dalälven i south.Under denna period utvecklades Svenskan som språk, och den skriftliga historien börjar skapas. Medeltiden kan delas in i två huvudperioder; tidig medeltid (1150-1350) och sen medeltid (1350-1523). Under tidig medeltid präglades landet av inbördeskrig mellan de olika stormanskarna, vilket ledde till en instabilitet som präglade hela perioden. I slutet av 1300-talet hade dock en ny dynasti etablerat sig – Vasa -och under dess regeringstid stabiliserades landet gradvis. Detta resulterade bland annat i en expansionspolitik mot Norge, Danmark och Finland, vilket ledde till att Svenska Rikets gränser flyttades significantly northward and eastward. Senare under 1500-, tallet präglades landet dock igen av instabilitet; inbördeskrig mellan olika adelsgrupper utbröt, liksom uppror mot den absolutistiska monarkin som etablerats av Vasa dynasty

Medeltida Sverige – en historisk periodisering

Medeltida Sverige är en historisk periodisering som sträcker sig från ca 1000-talet till 1500-talet. Under denna tid pågick ett ständigt krigande mellan de olika styrkorna i landet, vilket resulterade i ett mycket oroligt samhälle. Införsel av nya idéer och tekniker från andra länder var begränsad under medeltiden, vilket innebar att utvecklingen gick långsamt. Medeltida Sverige präglas dock av en stark folklig tradition, och det finns många exempel på hur vanliga människor tog emot nya idéer och anpassade dem efter sina egna behov.

Kungar och krigare – om svensk medeltidshistoria

Sverige under medeltiden var ett kungarike som bestod av en mängd olika småriken och stammar. Kungen hade dock inte alltid full kontroll över hela riket, och det förekom ofta krig mellan olika delar av landet. Under 1200-talet tog tre svenska kungar i rad – Sverker den äldre, Knut Eriksson och Erik XI – emot erkännande från de andra nordiska länderna som suveräna herrar över Sverige. På 1300-talet inleddes en period av interregnum, då det inte fanns någon enda regent i Sverige. Istället styrelseskickades riket av ett riksråd, vilket ledde till inbördeskrig mellan olika fraktioner. Detta skapade ett maktvakuum som utnyttjades av Danmark, som invaderade Sverige under danskekungen Valdemars tid på tronen. Detta blev starten på den svensk-danska unionen, som varade fram till 1523 då Gustav Vasa tog makten i Sverige och bildade det moderna svenska kungariket.