Historia

Kristina av Wittelsbach och hennes tid – svensk drottning under 1600-/1700-talet

Kristina av Wittelsbach, föddes i München 1626 och var en svensk drottning under 1600-/1700-talet. Hon tillträdde tronen 1632 efter sin far Gustav II Adolfs död och abdikerade 1654. Under hennes regeringstid påverkades Sverige av den europeiska politiken och innebar bl a 30-åriga kriget, trettioårskriget och skolmorden i Stockholm. Kristina var en framgångsrik diplomat och lärde sig flera språk. Hon älskade litteratur, teater och musik. Detta intresse gjorde henne till en omtyckt monark bland allmänheten, men hon hade svårt att hitta någon som delade hennes intresse för konsten. Efter abdikationen flyttade hon till Rom där hon dog 1689.

Kristina av Wittelsbach – en kort biografi

Kristina av Wittelsbach (1626–1689) var en tysk-svensk prinsessa som regerade Sverige från 1632 till 1654. Hon föddes i München och var dotter till hertig Maximilian I av Bayern och Maria Anna av Österrike. Kristina blev kunglig prinsessa när hennes farfar, Gustav II Adolf, valde henne att efterträda honom på tronen efter hans död. Kristina hade dock ingen lust att bli kunglig prinsessa och flyttade snart till Wien där hon gifte sig med hertig Karl Gustav av Pfalz-Zweibrücken.

Kristina återvände sedan till Sverige 1649 för att göra upp med sin mor, drottning Christina, men deras förhållande blev aldrig bra igen. Efter Christinas abdikation 1654 tog Kristina tronen och blev den sista kvinnliga regenten i Sverige. Hon abdikerade dock bara två år senare på grund av motståndet från hennes bror Karl X Gustaf samt från adeln och prästerskapet. Dessutom hade hon svårt att acceptera det protestantiska styret i Sverige eftersom hon var troende katolikinna.

Efter abdikationen flyttade Kristina till Rom där hon levlae livet som en from katolikinna under resten av sitt liv. Hennes mest minnesvärda gärning som regent var nog hennes beslut att bevilja universitetsstudier för allmogen, något som tidigare endast adeln haft tillgång til

Kristinas abdikation och dess konsekvenser

Kristinas abdikation år 1654 innebar slutet på hennes personliga styre i Sverige. Hon tillträdde som drottning vid 18-årsåldern, men efter ett kort regentskap valde hon att avsäga sig tronen. Detta skedde under en tid av inbördeskrig och kaos, och Kristina fick därför mycket kritik från både sina egna undersåtar och andra europeiska länder. Dock har hennes abdikation i dag blivit accepterad som en nödvändighet för att Sverige skulle kunna återfå fred och ordning.

Kristina i Rom – hennes intresse för humanistiska studier

Kristina i Rom – hennes intresse för humanistiska studier. Kristina av Sverige, som tidigare var känd under namnet Christina Alexandra, var en av de mest framstående monarkerna under den svenska stormaktstiden. Hon abdikerade dock 1654 och flyttade till Rom där hon lekte en central roll inom det kulturella livet. Hon umgicks med många kända personligheter och präglades mycket av den italienska rena och eleganta livsstilen. Humanistiska studier låg Kristina mycket på hjärtat, något som märks tydligt i det stora bibliotek hon skapade i Rom.

Kristina och hennes betydelse för det svenska 1700-talet

Kristina av Sverige är kanske mest känd för att ha abdikerat från tronen, men hennes betydelse för det svenska 1700-talet går mycket längre än så. Hon var en framstående politisk aktör under en tid då Sverige hade ett mycket starkt internationellt anseende. Hon vägledde landet genom den tragedi som var 30-åriga kriget och hjälpte till att skapa freden i Europa. Dessutom var hon en drivande kraft bakom de stora reformerna som genomfördes under hennes regeringstid, bland annat införandet av den nya svenska alfabetet och tryckpressen. Kristina var också en mycket begåvad diplomat och talare, och hennes betydelse för det svenska 1700-talet är inte heller berättigad endast pga hennes abdikation.

Krisitnas eftermäle – hur har hon blivit uppfattad genom historien?

Kristina av Sverige var en kontroversiell figur under sin livstid, och det verkar som om hon har fortsatt att vara det efter hennes död. Hon är mest känd för att ha abdikerat från tronen i början av 1654, något som skapade mycket debatt i den tidens Europa. Inom Sverige själva finns det olika uppfattningar om huruvida Kristina gjorde rätt sak eller inte. På den ena sidan finns de som menar att Kristina försummade sitt land genom att lämna sin tron ​​och flytta till Rom, medan andra ser henne som en modig ledare som tog steget mot frihet och sekularisering.

Det är svårt att säga hur Kristina har blivit uppfattad genom historien eftersom det finns så olika synpunkter på henne. De flesta historiker accepterar dock att hon var en framstående politisk gestalt under 1600-talet, och hon har ofta hyllats för sin intelligens och envishet. Hon har dock kritiserats av många för hennes beslut i livet, och det verkar inte som om alla kan enas om hur man ska bedöma Kristinas eftermäle. Det verkar dock tydligt att Kristinas handlingar fortfarande diskuteras idag – vilket visar hur inflytelserik hon var under sin livstid.