Historia

Karl XII och hans tid – svensk kung under 1700-talet

Karl XII, som egentligen hette Carl Gustafsson, föddes den 16 juni 1682 på Drottningholm slott utanför Stockholm. Han var son till Karl XI och Ulrika Eleonora den äldre, och blev kung vid sin fars död 1697. Trots att han endast var 15 år gammal hade han redan hunnit genomgå en omfattande militärutbildning och var mycket intelligent och ambitiös.

Under de första åren av hans regeringstid fortsatte Karl XI:s politik med att begränsa makten hos de stora adelsfamiljerna. Detta ledde till konflikter med flera av de mest inflytelserika familjerna, bland annat Gyllenstierna och Piper. Dessa konflikter eskalerade under 1700-talet till inbördeskrig mellan olika grupperingar inom den svenska adeln, något som påverkade hela Sveriges politiska och sociala liv under denna tid.

Karl XII:s egna strävan efter makt tog fart 1701 då han gick med i alliansen mot det franska styret i Europa (det så kallade ”Stora Nordiska Kriget”). Detta ledde till en rad militära segrar för Sverige, men även till nederlag och slutligen inlämnande i Freden i Nystad 1721. Under alliansens sista skede hade Karl XII dock lämnat Sverige för Polen, där han hoppades på att kunna starta en revolution mot det polska styret. Detta lyckades inte heller Karl XII med – istället blev det polske folkets uppror mot det svenska styret i Polen som ledde fram till friheten 1723–1724.

Efter det Stora Nordiska Krigets slut fortsatte Karl XII:s strävan efter makt genom olika blodiga inbördeskrig i Sverige (”Hatthuseliten”, ”Charles 12:s invasion” mm). Dessa konflikter bidrog ytterligare till att splittra den redan skakiga sammanhållningen inom riket, vilket tillsammans med ett svajande ekonomiskt system gjorde Sverige mycket mottagbart för anfall från andra länder – något som sedan skulle visa sig ha avgörande betydelse…

Karl XII – en svensk kung under 1700-talet

Karl XII föddes den 16 juni 1682 på Drottningholm slott utanför Stockholm. Han var son till Karl XI och Ulrika Eleonora, och blev kung vid sin fars död år 1697. Under de första åren av hans regeringstid inledde han en rad reformer, bland annat genomförde han en omfattande militarisering av landet. Detta ledde dock till ett allt större missnöje bland folket, och 1709 bröt det ut uppror i Göteborg. Karl skickade då in trupper för att quellera upproret, men det slutade med att hela staden brändes ner. Denna händelse gjorde honom mycket illa ansedd i Europa, och han blev snart inblandad i flera krig på olika fronter. Det mest kända av dessa krig var Skånska kriget mot Danmark (1709-1720), som slutade med svensk nederlag. Efter detta fortsatte Karls militära expeditioner mot Ryssland (1708-1709) och Polen (1716-1718), men ingen av dessa lyckades heller gå Svensks favorit Karl XII:s väg – som ofta använt sig av anfallskrig istället för långdragna belägringar – vilket ledde till nya nederlag trots initiala framgångar. Slutligen invaderades Sverige självt av ett koalitionskrig mellan Ryssland, Danmark och Polen 1718, under ledning av Peter den store – ”Stora Nordiska Kriget”. Efter flera års strider hade Sverige tappat sina provinser i Baltikum samt Finland; Karl XII:s armé hade blivit decimerad och landet economically ruinated. I november 1718 dog Karl plötsliglich under mystiska omständigheter i Fredriksten i Norge – möjligen mördad – vilket markerade slutet på den sista STORA Stormakten Sverige skulle ha under 1500-talets senare del/1600-och 1700-talets början: The Empire of Sweden was no more…

Karl XII och hans tid – om svensken som kung under 1700-talet

Karl XII föddes 1682 som prins av Sverige och är känd för sin roll i de nordiska krigen på 1700-talet. Under denna tid tog han sig an uppgiften att befria sitt land från rysk invasion och reste runt i Europa för att skaffa allierade. Detta var en svår tid för Sverige, men Karl XII visade sig som en kapabel ledare och lyckades till slut driva bort ryssarna. Han avled dock innan hans arbete var helt färdigt, och efterträddes av sin son Karl XIII.

Karl XII och hans tid – från Strömsholm till Fredrikshald

Karl XII:s tid är känd som en av de mest dramatiska och blodiga perioderna i Sveriges historia. Han föddes 1682 på Strömsholm slott, men tillbringade mycket av sin barndom och ungdom på Ulriksdal palace nära Stockholm. I början av 1700-talet inledde Karl XII ett långvarigt krig mot Ryssland, Polen och Danmark, vilket ledde till stora förluster för Sverige. Men trots dessa motgångar fortsatte Karl XII att kämpa tappert vid flera olika bataljer, inklusive den berömda slaget vid Poltava 1709. Detta var dock inte nog för att vinna kriget och 1718 gick Karl XII till exil i Turkiet. Han dog två år senare under en belägrning av Fredrikshald i Norge. Under Karl XII:s regeringstid hade Sverige blivit ett mycket respekterat militärt imperium, men detta rasade snabbt samman efter hans död och landet drabbades av inbördeskrig och ytterligare militära nederlag.

Karl XII och hans tid – på jakt efter seger i Polen och Nederländerna

Karl XII år 1709. Foto: Erik Dahlberg/NationalmuseumKarl XII, född 1682, död i Polen 1718, var kung av Sverige från 1697 till sin död. Han tillträdde tronen som 15-åring efter fadern Karl XIIs död och styrde landet in i den stora nordiska kriget (1700–1721). Detta skedde bland annat genom att han angrep Ryssland (1708) och Nederländerna (1709), vilket ledde till krig mot Danmark-Norge och Polen. Under Karls styre utkämpades två stora slag vid Narva 1700 och Poltava 1709. Slaget vid Narva inledde den store nordiske kriget och betecknas ibland som ”det svenska Wien”, medan slaget vid Poltava betraktas som en av de avgörande segrarna under kriget, trots att det resulterade i Karls fångenskap i Turkiet 1713–1714. Efter hemkomsten fortsatte kungen sina ansträngningar för att erövra Nederländerna tillsammans med England, men utan framgång. Samma år dog hans mor Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Kungafamiljen 1697: Fransk prinsbild på Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp med barnen Ulrika Eleonora, Karl XII samt Fredrik I; Carl Gustaf Tessin; NationalmuseumI januari 1716 gifte sig Karl XII med sin systerdotter Ulrika Eleonora av Pfalz-Neuburg – dotter till Markgreve Carl Ludwig av Pfalz-Neuburg och Markisinnan Sophia Magdalena av Hohenzollern – samtidigt som hans bror Fredrik I gifte sig med hennes yngre syster Christina Charlotta av Pfalz-Neuburg. De två bröderna hade alltså tagit deras farbrors hustruer till gemalinnor: Trettiofem år gammalt hade hertigen blivit den yngste regenten i Europa sedan 1200-talets unga engelska monark Richard LÖWEHART 1267 blev kronad som Konung Richard II.. Denne unge man gick snart under namnet RICHARD OF YORK eller ”Richard Jork” eftersom han var herre över delstaten Yorkshire.. Det finns mestadels mycket lite information om honom innan 1455.. Han har beskrivits

Karl XII och hans tid – slutet för Sveriges stormaktstid

Karl XII är en av de mest kontroversiella och omtalade figurerna i Sveriges historia. Han föddes 1682 som arvinge till tronen och tillträdde den redan som tioåring efter sin far Karl XI:s död. Under hans regeringstid skakades Sverige av inbördeskrig, krig mot Danmark, Norge och Polen samt stora delar av Norden. Dessa konflikter resulterade i att Sverige förlorade sina tidigare erövrade provinser i Baltikum och Ingria, men Karl XII:s anseende växte bland hans undersåtar.

Under slutet av 1600-talet hade dock stormaktstiden börjat ta slut för Sverige på grund av ekonomiska problem och militära nederlag. I mars 1709 besegrades Karl XII av ryska trupper vid Poltava, och detta innebar slutet på den svenska stormaktstiden. Efter 30 års krig hade landet blivit mycket fattigare, soldaterna var utmatta och folket illa till mods. Dock fortsatte Karl XII att strida trots alla odds, men han möttes bara av ytterligare motgångar. 1718 dog han under en belägring i Oslo – en död som sjönk Sverige ännu djupare in i krisen.