Historia

Johan III och hans tid – svensk kung under 1600-talet

Johan III var kung av Sverige under 1600-talet. Han föddes i Stockholm år 1537 och var son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud. Johan blev kung 1568 efter sin far, och hans tid på tronen präglades av inbördeskrig, religiösa strider och kulturella omvälvningar. Under Johans regeringstid skapades den svenska statsreligionen lutheranismen, och det svenska riket växte sig allt starkare genom erövringar i Norge, Estland och Polen. Men trots dessa framgångar hade Johan problem med att behålla makten inom landet, speciellt mot slutet av hans liv. Han dog i Stockholm år 1592, endast 55 år gammal.

-Johan III: en kort introduktion

Johan III (1537-1592) var kung av Sverige från 1568 till sin död. Han var son till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen, och bror till Erik XIV och Karl IX. Under sin första regeringstid ägnade sig Johan III mycket åt inre affärer, särskilt genom att driva igenom en rad reformer i rikets styrelse. Dessa reformer gjorde det möjligt för honom att minska den makt som de olika adliga stånden hade haft hittills, samtidigt som han stärkte kungens roll i riket. Under senare delen av Johans regeringstid fick Sverige en alltmer expansiv politik på utrikesmarknaden, vilket ledde till ett flertal krig med Danmark och Polen. I början av 1592 anföll danskarna Stockholm, men de blev slagna tillbaka av svenskarna under befälhavaren Jacob De la Gardie. Samma år dog dock Johan III plötsligt, endast 54 år gammal. Efterträddes på tronen av sonen Sigismund II Vasa (1566-1632).

-Svensk kung under 1600-talet

Karl IX var kung av Sverige från 1604 till sin död. Han tillträdde tronen efter sin far, Gustav Vasa, och regerade tillsammans med sina bröder Johan III och Erik XIV. Under Karls tid på tronen försvagades Sverige av inbördeskriget mellan de tre bröderna (1568–1613). Dessutom led landet under den nordiska seven years’ war (1563–1570) och även om Sverige inte deltog i denna konflikt direkt blev det indirekt drabbat genom att handeln stördes. Det mest minnesvärda för Karl IX under hans regeringstid är dock slutet på Kalmarunionen, som han upplöste genom att abdiquera från Danmark och Norge 1599.

-Johan III och hans tid

Johan III (1537–1592) var kung av Sverige från 1568 till sin död. Han var son till Gustav Vasa och Katarina Jagellonica, dotter till Sigismund I av Polen. Under de första åren av hans regeringstid inleddes den svenska delen av Tredje nordiska kriget mot Danmark. Detta ledde till att Sverige fick överta herraväldet i Norge från Danmark, ett herravälde som sedan blev permanent. Johan III:s tid präglades dock inte bara av krig och erövringar utan även av en omfattande omvandling av det svenska samhället och dess instutitioner. Han inrättade bland annat Rikskansliet, det svenska rikets huvudstyrelseorgan, och Regeringskollegium, ett organ bestående av ministrar med ansvar för olika statsdepartement. Johan III gjorde även mycket för att stärka den svenska armén genom att införa obligatorisk militärtjänstgöring och upprätta flera nya regementen. På den internationella arenan etablerade han Sveriges styrka genom allianser med andra länder i Europa, vilket resulterade i at Sverige anses ha varit en stormakt under 1600-talet.

-En omfattande historia

-En omfattande historia-

Historien omfattar många olika aspekter av livet och har mycket att lära oss. Historia handlar inte bara om händelser som inträffat i det förflutna, utan också om hur dessa händelser påverkat och formulerats i dag. Därför är det viktigt att studera historia för att förstå nutiden bättre. En kunskap om historia ger oss en bakgrund till de problem vi stöter på idag, samtidigt som den kan ge inspiration till framtida generationer.

-Ett minne för livet

Jag hade precis fyllt 16 år när jag gick på min första riktiga fest. Jag var så nervös inför den dagen, vet inte riktigt varför. Kanske för att det var mitt första år av högstadiet och allting kändes som en stor omställning. Eller kanske för att det var den dagen då jag skulle träffa David igen, killen som jag hade varit kär i sedan vi gick i femman. Vi hade pratat online ett tag men aldrig träffats på riktigt, så detta skulle bli vårt första möte IRL.

Nervositeten tog överhanden när jag tittade mig själv i spegeln. Jag hade spenderat timmar framför spegeln med att prova olika sminkningar och frisyrer, men ingen av dem verkade passa mig just nu. Till slut bestämde jag mig för att behålla det enkla och naturliga utseendet och lade bara till lite mascara och rouge. Nöjd med resultatet tog jag på mig min finaste klänning – en vit, spetsig modell som mamma hade hjälpt mig att välja ut -och satte på mig de silverhalsbandet hon hade gett mig till studentbalen .

Det var fortfarande ett par timmar kvar tills festen skulle börja när David plingade på dörren . Han log mot mig när han sa ”hej”, och jag insåg genast att tiden inte alls hade gjort honom mindre snygg – tv contrary! Tyvrr blev vra introducerade avbrottade as soppan Mamma ha gjort blev brnnbar and the brandalarm went off , which resulted in the whole building being evacuated . While we were standing outside waiting for the fire department to arrive , we got to talking and I quickly realized that we had a lot more in common than I thought . We both loved reading , especially fantasy novels , and we shared a passion for film and music .

The fire truck finally arrived and everyone was allowed back inside , but by then it was already time for me to go home . As I said goodbye to David , he asked me for my number , and I couldn’t help but smile as I gave it to him . That party may not have been exactly what I expected , but it was definitely a night that I’ll never forget !