Samhälle

 • Samhälle

  Frihet under ansvar – hur mycket frihet bör vi ha i ett modernt samhälle?

  I ett modernt samhälle bör vi ha en god balans mellan frihet och ansvar. Frihet innebär att man har rätten att göra det man vill, så länge man inte skadar andra. Ansvaret innebär att man är skyldig att följa de regler och lagar som finns för att upprätthålla den gemensamma ordningen. Att leva under frihetens paroll innebär alltså inte bara rätten till individuell frihet utan också ansvaret för hur denna frihet används.…

 • Samhälle

  De rika blir allt rikare – hur påverkar det oss andra som lever i samhället?

  De rika blir allt rikare, och det påverkar oss andra som lever i samhället. Vi ser det på olika sätt – de flesta av oss kommer inte att ha tillgång till de resurser som de har, vi kommer inte att ha samma möjligheter att förfölja våra drömmar eller leva det liv vi vill leda. De rika kan styra politiken i landet, medan vi andra får leva med konsekvenserna av deras beslut.…

 • Samhälle

  Demokrati i praktiken – exempel från olika delar av världen

  I en demokrati röstar folket för politiker som ska fatta beslut och driva igenom lagar på deras vägnar. De olika partierna i ett land har olika idéer och visioner för hur landet ska styras, och det är upp till väljarna att avgöra vilket parti de vill att ska styra landet. I många länder finns det olika grader av demokrati, och i vissa länder är det inte alls säkert att man kan rösta fritt utan att riskera sin egen säkerhet.…

 • Samhälle

  5 saker du inte visste om det svenska samhället

  Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Kvinnor och män har lika rättigheter och förväntningar på arbetslivet, och det finns lagar som skyddar kvinnor mot diskriminering och sexualbrott. 2. Sverige är ett mycket modernt land med en hög levnadsstandard. Infrastrukturen är bra, folkhälsan är god och utbildningssystemet fungerar väl. Det finns tillgång till gratis sjukvård för alla, oavsett inkomst.…

 • Samhälle

  Samhällets tryck på ungdomar att prestera – vad innebär det för hälsan och framtiden?

  I samhället finns det ett tryck på ungdomar att prestera. Detta innebär att ungdomar känner sig stressade och oroliga för hur de ska lyckas i livet. Det är viktigt att unga människor får hjälp att hantera denna stress på ett bra sätt, annars kan det leda till problem med hälsan och framtiden. Vad innebär samhällets tryck på ungdomar för hälsan och framtiden?…

 • Samhälle

  Fake news sprids som en löpeld – vad innebär det för demokratin och yttrandefriheten?

  Fake news är inte något nytt fenomen, det har alltid funnits. Men på internet och sociala medier sprids det snabbare och lättare än någonsin, och det kan ha stora konsekvenser för demokratin och yttrandefriheten. Det finns olika typer av fake news – från rena lögner till halvsanningar eller felaktiga tolkningar av fakta. Fake news kan skapas med flera olika motiv – för att tjäna pengar, för att manipulera opinionen eller bara för ren självglädje.…

 • Samhälle

  Rätten till ett privatliv vs offentlighetens intresse – hur ska vi göra med den nya teknologin?

  Inom ramen för en demokratisk och open society finns det olika intressen som ofta kolliderar. Ett av dessa är individens rätt till ett privatliv och offentlighetens intresse i att ha tillgång till information. Med den nya teknologin har dessa intressen blivit än mer komplexa, eftersom tekniken gör det möjligt för allt fler aktörer att samla in, lagra och analysera stora mängder data.…