Samhälle

 • Samhälle

  Vem äger landet? – En diskussion om jord- och fastighetsmark i Sverige

  Naturen har alltid varit en viktig del av människans liv och har haft stor betydelse för samhällets utveckling. Idag är det dock inte så enkelt att avgöra vem som äger landet, eftersom jord- och fastighetsmarken i Sverige är mycket komplicerad. Först och främst finns det olika slags mark, såsom skogsmark, odlingsbar mark och bebygglig mark. Dessutom kan marken vara privat ägd eller offentlig ägd.…

 • Samhälle

  Arbetslöshet, arbetsförmedlingar och a-kassor – fungerar det som det ska?

  Arbetslöshet är ett stort problem i Sverige, och det finns många olika åsikter om hur man ska lösa det. Arbetsförmedlingar och a-kassor är två av de verktyg som används för att hjälpa arbetssökande hitta jobb, men det finns många som ifrågasätter hur effektiva de verktygen egentligen är. Det finns också många som kritiserar arbetsförmedlingarnas roll i processen, eftersom de ofta fungerar mer som en hindrande faktor än som en hjälp.…

 • Samhälle

  Pensioner, skattesystemet och socialbidrag – hur ser det ut idag och hur kommer det se ut i framtiden?

  Pensioner, skattesystemet och socialbidrag har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Idag finns det flera olika typer av pensioner och skattesystem, och dessa kommer sannolikt att ändras ytterligare i framtiden. De flesta länder har idag ett pensionssystem som innebär att man får en viss summa pengar per månad när man blir gammal. I Sverige är det dock inte alla som har en pension, utan endast de som har arbetat i minst 40 år.…

 • Samhälle

  Narkotika, alkohol och tobak – var står samhället idag och vart bör vi gå härnäst?

  I Sverige har vi idag ett strikt alkohol- och narkotikapolitiskt system som i stora drag fungerar väl. Vi har en av världens lägsta andelar av befolkningen som använder narkotika, och även om vi inte är helt fria från alkoholproblem så är det i allmänhet under kontroll. Dock finns det alltid utrymme för förbättringar, och det gäller framförallt att fortsätta arbetet med att minska tillgången till illegala substanser.…

 • Samhälle

  Varför det är viktigt att ta ansvar för vårt samhälle

  Det är viktigt att ta ansvar för vårt samhälle eftersom vi alla delar på de resurser som finns. Om vi inte tar hand om dem kommer det inte finnas något att leva av för kommande generationer. Dessutom innebär detta också att vi måste vara medvetna om hur våra handlingar påverkar andra människor och miljön. Det gäller allt från hur mycket energi vi förbrukar till hur mycket mat vi slösar bort.…

 • Samhälle

  Livet i fattigdom – hur ser det ut och varför finns det?

  I fattigdom lever man ofta i mycket svåra och krävande villkor. Man har ingen egen inkomst och är beroende av andras hjälp för att klara sig. Detta gör det extremt svårt att ta sig ur fattigdomen, och många hamnar där i generationer. Fattigdomen är en av de stora orsakerna till oro och missnöje i världen, och den påverkar alla aspekter av livet.…

 • Samhälle

  Us vs them-mentaliteten hotar demokratin – kan vi göra något åt den?

  Us vs them-mentaliteten innebär att vi ser oss själva som avskiljda från andra grupper i samhället. Vi anser att vår grupp är bättre eller mer värdig än andra, och denna inställning hotar demokratin. Demokrati bygger på solidaritet och respekt för alla människor, oavsett vilken grupp de tillhör. När vi börjar se oss själva som skilda från andra blir det lättare att acceptera diskriminering och orsaka konflikter mellan olika grupper i samhället.…

 • Samhälle

  Raseri, korruption och maktkamp – nyckelord för det svenska politiska systemet?

  Raseri, korruption och maktkamp. Dessa tre ord är nyckelord för det svenska politiska systemet. Det finns flera anledningar till varför dessa tre ord är viktiga. För det första har vi ett mycket komplext politiskt system med många olika aktörer och intressen som alla kämpar mot varandra. Det är ofta svårt att veta vem man ska lita på och det gäller både politiker och partier.…

 • Samhälle

  Samhällskunskap i skolan – hur mycket lär vi oss egentligen?

  Skolan är en av de viktigaste institutioerna i ett samhälle. Det är här som vi lär oss grundläggande kunskaper om allt från hur vårt samhälle fungerar till hur man använder olika verktyg för att lösa problem. Men när det gäller samhällskunskap, hur mycket lär vi oss egentligen? En undersökning från 2012 visade att endast 8% av svenska elever hade bra kunskaper i samhällskunskap.…

 • Samhälle

  Så fungerar det svenska samhället – en introduktion

  Så fungerar det svenska samhället – en introduktion: Det svenska samhället bygger på grundläggande värderingar som gemensamma för alla medborgare. Dessa värderingar är jämlikhet, solidaritet, respekt och ansvar. Jämlikhet innebär att alla människor har lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund. Solidaritet betyder att vi tar hand om varandra i svåra situationer och hjälps åt för att skapa en bra framtid tillsammans.…