Samhälle

 • Samhälle

  Pensioner, skattesystemet och socialbidrag – hur ser det ut idag och hur kommer det se ut i framtiden?

  Pensioner, skattesystemet och socialbidrag har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Idag finns det flera olika typer av pensioner och skattesystem, och dessa kommer sannolikt att ändras ytterligare i framtiden. De flesta länder har idag ett pensionssystem som innebär att man får en viss summa pengar per månad när man blir gammal. I Sverige är det dock inte alla som har en pension, utan endast de som har arbetat i minst 40 år.…

 • Samhälle

  Narkotika, alkohol och tobak – var står samhället idag och vart bör vi gå härnäst?

  I Sverige har vi idag ett strikt alkohol- och narkotikapolitiskt system som i stora drag fungerar väl. Vi har en av världens lägsta andelar av befolkningen som använder narkotika, och även om vi inte är helt fria från alkoholproblem så är det i allmänhet under kontroll. Dock finns det alltid utrymme för förbättringar, och det gäller framförallt att fortsätta arbetet med att minska tillgången till illegala substanser.…

 • Samhälle

  Varför det är viktigt att ta ansvar för vårt samhälle

  Det är viktigt att ta ansvar för vårt samhälle eftersom vi alla delar på de resurser som finns. Om vi inte tar hand om dem kommer det inte finnas något att leva av för kommande generationer. Dessutom innebär detta också att vi måste vara medvetna om hur våra handlingar påverkar andra människor och miljön. Det gäller allt från hur mycket energi vi förbrukar till hur mycket mat vi slösar bort.…

 • Samhälle

  Livet i fattigdom – hur ser det ut och varför finns det?

  I fattigdom lever man ofta i mycket svåra och krävande villkor. Man har ingen egen inkomst och är beroende av andras hjälp för att klara sig. Detta gör det extremt svårt att ta sig ur fattigdomen, och många hamnar där i generationer. Fattigdomen är en av de stora orsakerna till oro och missnöje i världen, och den påverkar alla aspekter av livet.…

 • Samhälle

  Us vs them-mentaliteten hotar demokratin – kan vi göra något åt den?

  Us vs them-mentaliteten innebär att vi ser oss själva som avskiljda från andra grupper i samhället. Vi anser att vår grupp är bättre eller mer värdig än andra, och denna inställning hotar demokratin. Demokrati bygger på solidaritet och respekt för alla människor, oavsett vilken grupp de tillhör. När vi börjar se oss själva som skilda från andra blir det lättare att acceptera diskriminering och orsaka konflikter mellan olika grupper i samhället.…

 • Samhälle

  Raseri, korruption och maktkamp – nyckelord för det svenska politiska systemet?

  Raseri, korruption och maktkamp. Dessa tre ord är nyckelord för det svenska politiska systemet. Det finns flera anledningar till varför dessa tre ord är viktiga. För det första har vi ett mycket komplext politiskt system med många olika aktörer och intressen som alla kämpar mot varandra. Det är ofta svårt att veta vem man ska lita på och det gäller både politiker och partier.…

 • Samhälle

  Samhällskunskap i skolan – hur mycket lär vi oss egentligen?

  Skolan är en av de viktigaste institutioerna i ett samhälle. Det är här som vi lär oss grundläggande kunskaper om allt från hur vårt samhälle fungerar till hur man använder olika verktyg för att lösa problem. Men när det gäller samhällskunskap, hur mycket lär vi oss egentligen? En undersökning från 2012 visade att endast 8% av svenska elever hade bra kunskaper i samhällskunskap.…

 • Samhälle

  Så fungerar det svenska samhället – en introduktion

  Så fungerar det svenska samhället – en introduktion: Det svenska samhället bygger på grundläggande värderingar som gemensamma för alla medborgare. Dessa värderingar är jämlikhet, solidaritet, respekt och ansvar. Jämlikhet innebär att alla människor har lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund. Solidaritet betyder att vi tar hand om varandra i svåra situationer och hjälps åt för att skapa en bra framtid tillsammans.…

 • Samhälle

  Det goda livet – meningen med livet enligt olika filosofer och religionsledare

  Det goda livet är en gammal fråga som har besvarats på olika sätt av olika filosofer och religionsledare. Enligt de flesta definitioner innebär det goda livet att leva ett gott, lyckligt och meningsfullt liv. Detta kan dock tolkas på olika sätt. Vissa menar att det goda livet handlar om att uppnå materiell rikedom och makt, medan andra anser att det handlar om spirituell rikedom och inre frid.…

 • Samhälle

  Frivilligarbete – ett steg mot ett bättre samhälle?

  Frivilligarbete är ett av de bästa sätten att ge tillbaka till samhället. Genom att lägga ner tid på frivilligt arbete, oavsett om det är i en ideell organisation eller en välgörenhetsorganisation, bidrar man till att göra världen till en bättre plats. Frivilligarbetet ger också möjlighet att träffa nya människor och lära känna nya kulturer. Dessutom kan det vara ett bra sätt att utveckla sin CV och få erfarenhet inom olika områden.…