Historia

 • Historia

  Sveriges historia – från istid till medeltid

  Sveriges historia är lång och går tillbaka till istiden. Istiden var en tid då världen var täckt av is, och detta påverkade Sverige på flera sätt. Först och främst fick landet en ny topografi, med bergformedningar som uppstod när isen smälte. Dessutom fick Sverige ett klimat som präglades av kallare temperaturer. Under yngre delen av istiden, för cirka 12 000 år sedan, började den så kallade jordbruksrevolutionen ta form.…

 • Historia

  Hanseaterna i Sverige – en maktsaga

  Hanseaterna, eller Hansan, var en europeisk handels- och sjöfartsorganisation som bestod av städer i norra Tyskland och nordvästra Polen. Organisationen bildades på 1200-talet och upplöstes på 1500-talet. Hanseaterna hade ett nätverk av kontor i de flesta större hamnarna i Europa, inklusive Sverige. I Sverige fanns det två huvudsakliga hansestäder: Stockholm och Lübeck. Båda städerna hade egna handelskompanier som ansvarade för att driva handeln med andra hansestäder.…

 • Historia

  Magnus Ladulås och hans tid – ersättaren av Birger jarl som kung över Sverige

  Magnus Ladulås blev kung över Sverige när Birger jarl avsattes. Han rekonstruerade riket och gjorde det möjligt för svenskar att leva i fred och trygghet. Han byggde upp ett starkt försvar mot invasorer och skapade en stabil ekonomi. Magnus var en mycket klok och vis ledare, och hans styre präglades av framsteg och utveckling. Under hans tid på tronen etablerades Sverige som en makt att räkna med i Europa, och Magnus skrev sig in i historien som en av de största svenska kungarna.…

 • Historia

  Gustav Vasa och hans tid – om 1500-talets Sverige

  Gustav Vasa blev kung över Sverige 1523. Han var en av de mest inflytelserika personerna under 1500-talet och gjorde mycket för att modernisera landet. Under hans tid påbörjades byggandet av Stockholm, som sedan skulle bli huvudstaden i Sverige. Gustav Vasa försökte också att minska kyrkans makt och gjorde det till exempel lagligt att läsa bibeln på svenska. Detta var något som hade varit förbjudet innan.…

 • Historia

  Kristina av Wittelsbach och hennes tid – svensk drottning under 1600-/1700-talet

  Kristina av Wittelsbach, föddes i München 1626 och var en svensk drottning under 1600-/1700-talet. Hon tillträdde tronen 1632 efter sin far Gustav II Adolfs död och abdikerade 1654. Under hennes regeringstid påverkades Sverige av den europeiska politiken och innebar bl a 30-åriga kriget, trettioårskriget och skolmorden i Stockholm. Kristina var en framgångsrik diplomat och lärde sig flera språk. Hon älskade litteratur, teater och musik.…

 • Historia

  Kalmarunionen – en historia om makt och intriger

  Kalmarunionen, som bestod av Danmark, Norge och Sverige, var en kortvarig union under 1400- och 1500-talet. Den blev till på grund av maktintriger och politiska allianser mellan de tre länderna. Unionen innebar att de tre länderna skulle ha gemensamma lagar och fördela rikedomar jämnt mellan sig. Detta fungerade dock inte så bra i praktiken och ledde till många konflikter. Unionen bröt samman 1523 efter en dansk invasion av Sverige.…

 • Historia

  Valdemar Atterdag och hans tid – kung över Sverige under 1300-talet

  Valdemar Atterdag, som levde under 1300-talet, var kung över Sverige. Under hans tid fick landet en ny lagstiftning och blev mycket mer organiserat. Valdemar skapade också ett rikt handelssamhälle i Stockholm och gjorde staden till en av de viktigaste handelsplatserna i Norden. Han byggde upp ett starkt försvar mot inkräktare och befriade Sverige från dansk dominans. Valdemar var en mycket klok och driftig regent som lyckades göra Sverige till ett av de mest framgångsrika länderna i Europa på den tiden.…

 • Historia

  Vikingarnas Sverige – från myt till verklighet

  Vikingarnas Sverige – från myt till verklighet. Vikingar är en av de mest kända och omtyckta folken i världshistorien. De har funnits i nästan tusen år och under den tiden har de hållit på sina traditioner och kultur. De lever fortfarande i Sverige idag, men det finns också många andra länder där du kan hitta vikingar. I början var det bara en myt, men nu vet vi att det faktiskt finns ett land som heter Vikingaland.…

 • Historia

  Sveriges historia – från vikingar till kungar

  Sveriges historia går långt tillbaka i tiden och berättar om ett land som har genomgått många förändringar. Landet har varit hemvist åt vikingar, kungar och drottningar och har idag ett mycket modernt samhälle. Historien börjar på den tiden då de första människorna bosatte sig i Sverige och fortsätter fram till nutid. Under de tidiga århundradena av vikingatiden var Sverige en del av det som kallades Norden eller Skandinavien.…

 • Historia

  Karl X Gustav och hans tid – svensk kung under 1600-talet

  Karl X Gustav var en svensk kung som regerade under 1600-talet. Han föddes 1622 i Stockholm och dog 1660 i Nyköping. Under sin tid som kung, ledde Karl X Gustav Sverige genom den nordiska sjuårskriget (1658–1660) mot Danmark, Polen och Brandenburg. Detta krig ledde till att Sverige blev en stormakt i Europa. Efter Karl X Gustavs död övertogs tronen av hans son Karl XI.…