Webbdesign

5 vanliga misstag i digital design och hur man undviker dem

1. Att inte använda en responsive design
Ett av de vanligaste misstagen i digital design är att inte använda en responsiv design. Detta innebär att sajten inte kommer att fungera optimalt på alla olika typer av skärmar och kan leda till förvirring för användarna. För att undvika detta, se till att din sajt är responsiv så den automatiskt anpassar sig till olika skärmstorlekar.

2. Brist på navigering
En annan vanlig felaktighet bland digitala designers är bristen på navigering på sajten. Sajter som saknar tydliga navigationslinjer och menyer kan vara svårare för besökare att navigera, vilket resulterar i lägre trafik och mindre konverteringar. Se till att du inkluderar en logga, ett drop-down menysystem och andra element i ditt webbdesign för en smidig navigering av din sajt.

3. Ingen call to action (CTA)
Alltför ofta ser man webbsidor som saknar CTAs (calls to action). CTAs är viktiga element i ett webbdesign eftersom de uppmanar besökaren till handling, exempelvis genom att klicka på en knapp eller ladda ner något från sidan. Genom att inte ha någon CTA riskerar man tappa bort potentiella kunder och göra det svårt för dem att veta vad de ska göra nästa steg på sidan.

4.(Too much) Stock photos
Anledningen till varför stock photos oftast anses vara negativt är dels fördi de ofta ser alldeles för ”poserade” ut samtidigt som det finns riskenatt flera andra personer/sidor har samma bild tagit frn samma bank med stock photos(vilket blir mer mest troligare ju mer populrr just den bilden r). Detta leder framfrallt till tv tvivelakttiga associationer – ent either amaturish or too salesey .Bde dessa aspekter tar snabbtlget ifrn proffisionalism verkningsfullhet hos er hemsida/digital produkt I stllet frstock photos br man ta egna originalphotoseller om man absolutintemen sedan se Tillatt manipuleras dem drastiskts datorn med tex Photoshop slippafara fr assoicieringarna ovan nmnda

5.(Lack of ) Consistency
En bra struktur ger trygghet information ligger where it supposedto lies makes easy find what need .On the other hand , inconsistency often leave feeling discombobulated frustrated This common mistake can easily avoid by planning designing site before starting coding following some simple rules such using same fonts buttons throughout

Att inte använda en responsiv design

Det finns flera olika anledningar till varför man inte ska använda en responsiv design. För det första kan det bli svårt att få allt att se bra ut på alla olika devices. Det krävs mycket mer tid och arbete för att göra en responsiv design jämfört med en vanlig design. Dessutom finns det ingen garanti för att alla dina besökare kommer ha samma device, vilket betyder att du kanske inte når ut till alla målgruppen med din responsiva design.

Att ha ett dåligt användargränssnitt och navigation

Det finns flera orsaker till att ett dåligt användargränssnitt och navigation kan försämra en upplevelse av en digital produkt. För det första är det svårt för användaren att hitta den information som de letar efter om navigationen inte är tydlig och logisk. Detta kan leda till frustration och i värsta fall till att användaren lämnar sidan utan att ha hittat den information de sökte. Det andra problemet med dåliga navigationssystem är att det ofta tar lång tid för användare att klicka sig igenom alla olika alternativ innan de hittar rätt. Detta kan vara både irriterande och tidskrävande, samtidigt som det minskar motivationen för personen att fortsätta använda produkten.

Brist på mobilt stöd

Brist på mobilt stöd innebär ofta att man inte kan få hjälp med det man behöver när man är ute och reser. Det kan innebära att det är svårt eller omöjligt att ringa eller skicka sms till vänner och familj, eller att man inte har tillgång till internet. Brist på mobilt stöd kan vara mycket frustrerande och stressigt, speciellt om man redan är i en situation där man kanske behöver hjälp.

Ingen tydlig call to action

Ingen tydlig call to action innebär att det inte finns någon uppmaning till handling på en specifik sida eller i en specifik kampanj. Detta kan resultera i mindre konverteringar och lägre ROI, eftersom användarna inte vet exakt vad de ska göra. För att öka konverteringarna och ROI: en måste vara mycket tydlig med sin call to action – den bör vara unik, relevant och optimerad för mobilanvändning.

Dåligt val av färger

En av de vanligaste misstagen när det gäller färgval är att välja för starka eller för många olika färger. Att använda en stark, ensam färg på en stor yta kan ge ett slags ”kramp” i ögonen och bli tröttsamt att titta på. Detsamma gäller om man väljer att måla flera olika, starka färger bredvid varandra – det kan skapa en kaosartad och stressig känsla. En regel som ofta går att tillmela sig är att hålla sig till tre olika grundfärger – oftast nyanser av samma grundfärg – och sedan variera med ljusare och mörkare toner av dessa. Praktiskt taget allting funkar med den huvudregeln, från inredning till mode.