Webbdesign

5 tips för bättre webbdesign

1. Se till att din webbsida är enkel och lättnavigerad. Gör det inte för komplicerat för besökarna att hitta det de letar efter – se till att allt är tydligt och lättillgängligt.

2. Välj ett enhetligt och stilrent tema/design som passar din målgrupp och bransch. Alltför flashy eller avancerade designelement kan skrämma bort potentiella kunder.

3. Utnyttja färgscheman på ett effektivt sätt – se till att använda harmoniska färgkombinationer som inte tar över hela sidan, utan istället fungerar som en subtil bakgrundskontrast till texten och dina andra innehållselement.

4. Var noga med layouten och placeringen av olika element på sidan – allting ska vara logiskt upplagt och snyggt arrangerat, annars blir det bara rörigt och svårtillgänglig information.
5 tips for better web design

1) Keep your website simple and easy to navigate; don’t make it too complicated for visitors to find what they’re looking for – make sure everything is clear and easily accessible.

2) Choose a unified and sleek theme/design that fits your target audience and industry; too flashy or advanced design elements can scare away potential customers.

3) Use color schemes effectively – make sure to use harmonious color combinations that don’t overwhelm the page, but instead work as a subtle background contrast to the text and your other content elements.

4) Be careful with the layout and placement of different elements on the page – everything should be logically laid out and nicely arranged, otherwise it will just look messy and difficult to access information.”

Börja med grundläggande webbdesignprinciper.

När du börjar med grundläggande webbdesign är det viktigt att tänka på hur användarna kommer att interagera med din sida. Fokusera på användarupplevelsen och se till att ditt innehåll är lättillgängligt och enkelt att navigera. Hitta en bra balans mellan text och grafik för att skapa ett intressant och informativt innehåll som håller besökarna på din sida. Se till att ditt webbhotell erbjuder god teknisk support så du slipper problem när det gäller drift av din sida.

Välj en passande layout för ditt innehåll.

Layouten på en sida är av stor betydelse för hur innehållet uppfattas. En passande layout ser till att innehållet framställs på ett lättförståeligt och estetiskt tilltalande sätt. I de flesta fall är det bäst att hålla sig till en ren och minimalistisk layout som inte distraherar från innehållet. Dock kan det ibland vara lämpligt att använda mer avancerade layoutelement, t ex om man vill skapa en stark visuell effekt eller förmedla ett specifikt budskap. När man väljer layout bör man alltså tänka på vad man vill förmedla med sin sida, och sedan välja en layout som stödjer detta på bästa sätt.

Utnyttja whitespace på ett effektivt sätt.

Whitespace är det tomma utrymmet som finns mellan olika element på en sida. Att använda whitespace på ett effektivt sätt innebär att man tar hänsyn till hur mycket utrymme som finns mellan olika element och använder det på ett förståeligt och logiskt sätt.

För att förbättra läsbarheten av texten kan du till exempel lägga till mer whitespace mellan raderna, eller mellan styckena. Detta gör det enklare för läsaren att ta in informationen och minskar risken för att de ska bli trötta eller frustrerade. Att använda whitespace på riktigt effektivt vis innebär dock inte bara att man ska titta på hur mycket yta det finns, utan även var den ytan befinner sig i relation till andra element. Till exempel är det ofta bra att ha mer whitespace runtomknappar och andra interaktionspunkter, då det gör dem mer framträdande och ligger bildligt talat i v way for users to spot them and know what they can do.

Använd tydliga och lätta att läsa fonttyper.

Bruk tydelige og enkle å lese skrifttyper. Skrifttypen som brukes i et dokument, bok eller nettside er viktig for hvordan inntrykk det gir. For at teksten skal være lett å lese og forstå, bør denne være så enkel som mulig. Det finnes mange forskjellige fonttyper (skriftformer), men ikke alle egner seg like godt til lesing av tekst på dataskjermer. Noen av de beste fonttypene til lesing på dataskjermer er Arial, Verdana og Georgia.

Fokusera på användarupplevelsen (UX).

”Fokusera på användarupplevelsen (UX).” är ett mycket bra råd för alla som utvecklar program eller tjänster. Men det är lättare sagt än gjort, och det finns ingen enkel formel för hur man skapar en fantastisk UX. Det finns dock några grundläggande principer som alla bör följa: 1. Se till att användarna har kontroll över sin upplevelse. 2. Gör det enkelt för användarna att hitta den information de behöver – och se till att informationen är relevant och up-to-date. 3. Ge feedback till användarna så de vet vad som händer, och se till att detta feedback ges snabbt och effektivt. 4. Se till att användarna kan interagera med ditt system på deras egna villkor, utan begränsningar från din sida. 5. Erbjud flexibilitet i hur användarna interagerar med ditt system – ge dem olika alternativ och möjligheter så de kan välja den metod som passar dem bäst