Loading...

Samarbeten

Vi är en grupp som har en stark tro om att ingen individ ensam bör behöva ta på sig ansvaret om förändring. Vi tror att om många grupper med samma mål slår ihop sig i solidariska forum och nätverk så får det goda arbetet större spridning och styrka.

Det gemensamma målet kan vara litet eller gigantiskt, men vi är övertygade efter att ha sett år 2013’s mobiliseringar runt om i landet, att inget mål är omöjligt. Vi tror att om alla grupper och eldsjälar, aktivister, demonstranter, alternativ media och sympatisörer fick ett ”tak” att umgås under för att dela sina idéer, engagemang och aktiviteter så skulle kraften i alla goda engagemang ute i landet förstärkas och utvidgas. Tillsammans är vi starkare helt enkelt!

Vi är öppna för samarbeten för olika engagemang och aktiviteter. Vårt mål är med tiden att kunna vara initiativtagare för sociala engagemang och projekt, att kunna möjliggöra möten som inspirerar, motiverar och engagerar människor i orten att  vara delaktiga i förändringen som vi alla tillsammans kan skapa.

Kontakta oss på kontakt@ortenifokus.se