Loading...

Om föreningen

Kärt barn har många namn. Miljonprogram, förort, betongen…

Vi som bor här kallar det vårt hem: ORTEN.

Med positiv betoning och med stolthet.

DEN IDEELLA FÖRENINGEN ORTEN I FOKUS

Föreningen Orten i fokus (OIF) har som ändamål att vara en mötesplats för att främja kulturen i olika miljonprogram och förorter med miljonprogramskaraktär, stärka den lokala identiteten, samt uppmuntra individer att bli aktivt deltagande i samhället och de demokratiska processer som finns. OIF ska verka för detta ändamål genom kulturella, mediala och identitetsstärkande projekt i form av workshops, föreläsningar, kurser och aktiviteter som stärker individer och främjar deras kunskaper. Dess medieplattform ska vara en kanal för att förmedla, visa och driva opinionsbildning kring miljonprogramsfrågor, antirasism, jämlikhet och demokrati. Orten i fokus ska aktivt sträva för att vara en del i arbetet att skapa ett samhälle där människans villkor och förutsättningar inte beror på bostadsort, etnisk ursprung eller socioekonomisk bakgrund.

Orten i Fokus uppmuntrar till aktivt deltagande i de förändringar som vi tillsammans kan skapa. Våra dörrar står därför öppna för alla med bakgrund i orten som känner att de vill delta och bidra med åsikter, tankar och engagemang. Bli medlem du med!

 

VAD GÖR VI OCH HUR ARBETAR VI?

Medieplattformen OIF är för orten, om orten, skriven och producerad av olika förortsbor för att skildra vår verklighet genom våra egna berättelser, analyser och reflektioner, samt för att opinionsbilda i frågor och ämnen som rör och berör förorten. Här levererar innehåll som är relevant för förortsbor på olika sätt. Vi berättar, opinionsbildar, analyserar och ifrågasätter.

OIF driver även olika kulturarrangemang och sociala projekt där vi främst arbetar med frågor som identitet, personlig utveckling, normkritiskt tänkande och samtalsforum för unga vuxna. Vi genomför även workshops, föreläsningar och events av olika slag, utefter våra olika kompetenser inom kommunikation, journalistik, kreativt skrivande, fotografi, film, och mycket mer.

Kulturtidskriften DĪN är en unik tidskrift med totalt fokus på att lyfta fram den kultur som produceras av folk från eller med ursprung i orten. Här hittar du musik, dans, poesi, prosa, graffitti, muralkonst, henna, tatueringar och mycket mer.

Orten i fokus uppmuntrar tunga initiativ och röster från landets alla betonghörn och samarbetar gärna där vi kan. I dagsläget är vi dock mestadels Stockholmsbaserade, med säte i Fittja i Norra Botkyrka.

Våga ta makten över din berättelse!

Fittja - Staffan Vilcans
Fittja. Staffan Vilcans/CC BY-SA 2.0/cropped