Loading...
På G

Demonstration i Akalla mot Förbifarten

Söndagen den 29 mars, hölls en demonstation mot Förbifart Stockholm och de höjda SL-priserna i Akalla centrum. Arrangörer var Grannskapsföreningen Trevliga Porkala i Akalla och Norra Järva Stadsdelsråd (NJS), en grupp som består av flera föreningar, nätverk och eldsjälar som arbetar för att de boende i området ska få sin röst hörd.

Skärholmen, Rinkeby och Kista kommer vara de enda stadsdelarna där Förbifarten går över jord. På andra områden kommer den fyrfiliga motorvägen ligga under marken. Många är därför emot bygget av Förbifarten, eftersom den bland annat kommer innebära sämre luft för boende i området och att vissa naturområden kommer försvinna för att bli bilväg.

Även om många i områdena protesterar, fortsätter planerna med bygget. Enligt Trafikverkets projektledare krävs det 200 000 000 kronor för att Förbifarten ska bli övertäckt i miljonprogrammen. Den totala kostnaden för Förbifarten beräknas bli 27,6 miljarder kronor, pengar som skulle kunnat gå till sänkta SL-kostnader och att höja standarden på kollektivtrafiken.

 

Under demonstrationen framfördes tre krav till riksdagen, regeringen och Trafikverket:

  1. Att Förbifarten, om den trots alla invändningar byggs, ska dras i tunnel eller överdäckas även vid Akalla och Hjulsta.
  2. Att SL på inga villkor ska tillåtas höja priset för SL-kortet, glesa ut busstrafiken och dra in på planerad utbyggnad av kollektivtrafiken.
  3. Att regering och riksdag förklarar hur Förbifarten om den byggs inte ska äventyra målet om noll i nettoutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser redan till år 2050.

 

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GWVFyemVqNg&w=560&h=315]
Alex Flimpoman från the Voice of Tensta, och hans dotter Faith langade tung rap och fet sång under demonstrationen mot Förbifart Stockholm.

Foto och text: Stina Mathiesen
stina@ortenifokus.se

Videoredigering:Patricio Arce

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *